Kai man bus penki metai, galėsi manęs nebenešti. Turėsiu savo prakanugarį.

Bea