Mane brolis labai nuliūdino, aš jį tuoj primušiu. Jis toks negražus ir negeras. Aš nenoriu auginti tokio brolio.

Bea