Aš myliu Elžbietą. Ji mane kutena. Aš su ja susituoksiu bažnyčioj Amerikoj.

Benediktas