Bene upėje

Padėjau tėveliukui skusti bulves ir įsiskutau pirštą.

Benediktas